Dynavast neemt de regie in handen

Iedere huisvesting opgave is uniek en vraagt om een unieke aanpak. Of het nu gaat om roerend of onroerend vastgoed, duidelijk is dat het nieuwe vastgoed "Dynamisch" moet zijn zowel voor de gebruiker als voor de investeerder.

Dynamisch ontwikkelen en exploiteren van vastgoed vraagt een integrale benadering en daar zit de toegevoegde waarde van de Dynavast regisseur.

Dynavast vastgoed diensten

Dynavast zorgt voor grip, houvast en ondersteuning in de vorm van:

 • Procesmanagement en Huisvestingsadvies
 • Concept ontwikkeling en Haalbaarheidanalyses
 • Het creĆ«ren van businessplannen
 • Investering en Rendement analyse
 • Exploitatiemodellen en Financieringsadvies
 • Projectmanagement
 • Directievoering en Toezicht
 • Beheer, exploitatie en administratie
 • Initieert opvolgend gebruik

Dynavast vastgoed sectoren

De Dynavast regisseur kan ingezet worden voor iedere huisvestingsopgave en heeft kennis van vastgoed projecten binnen de volgende sectoren: 

 • Gezondheidszorg V&V, GHZ, GGZ, zowel intra als extramuraal
 • Gemeentelijk vastgoed zoals scholen en multifunctionele accommodatie 
 • Kantoren en industrie
 • Studentenhuisvesting
 • Migrantenhuisvesting
 • Commercieel vastgoed
 • Woningen en coƶperatie vastgoed
 • Maatschappelijk vastgoed