Over ons

Dynamisch, creatief, integer, professioneel en vernieuwend. Dit zijn de kernwaarden van Dynavast, een tegendraadse moderne vastgoed regisseur en vastgoedorganisatie die risicodragende en langdurige relaties aan durft te gaan met vastgoedprojecten.

Dynavast bezit de ondernemers kenmerken die nodig zijn om kansen en mogelijkheden te verkennen en deze vast te leggen in solide businessplannen. Tevens zijn dit cruciale eigenschappen om tegen de stroom in te kunnen zwemmen en afstand te doen van de oude vastgoednormen en waarden welke (mede) de vastgoedcrisis hebben veroorzaakt.

Dynavast is opgericht in 2013 door Nico van Hoogdalem. Dynavast is een moderne regie organisatie die samen met opdrachtgevers projecten ontwikkelt met een integrale aanpak. Het aangaan van risicodragende en langdurige relaties met klanten en hun vastgoedprojecten is mogelijk. Dynavast richt zich enerzijds op nieuw te ontwikkelen projecten en anderzijds op consultancy voor derden. Dynavast kan ook bestaande vastgoedportefeuilles beheren en uitbreiden.

In consultancy trajecten probeert Dynavast veelal een risicodragende partner te worden van de ondernemer in plaats van alleen de opdracht aan te nemen. Hiermee wordt ons ondernemerschap extra geprikkeld en zijn de belangen gelijk zodat er maximaal toegevoegde waarde behaald wordt.

Visie

Dynavast heeft de visie dat een vastgoedontwikkeling altijd gestoeld moet zijn op een weloverwogen businessplan, iets dat in de oude vastgoedeconomie veelal ontbreekt. Dit businessplan dient de leidraad te zijn voor de gehele ontwikkeling tijdens de exploitatieperiode of al rekening houden met opvolgend gebruik. Het plan moet gedragen worden door een sterk concept in zijn eigen specifieke context. De kernwaarde hierbij is dat het vastgoedconcept als bedrijfsmiddel. Waarbij zoveel mogelijk waarde toegevoegd moet worden aan de primaire doelstelling van de (toekomstig) gebruiker van het vastgoed. Het houdt hierbij niet op bij de financiering en realisatie van de stenen.

Indien de gebruiker reeds bekend is, wordt zijn bedrijfsmodel kritisch geanalyseerd om optimale synergie te behalen uit het gebruik en exploitatie van het vastgoed. Bovendien behoedt dit de gebruiker van verkeerde investeringsbeslissingen.

Indien er geen gebruiker in beeld is moet het vastgoedconcept vernieuwend zijn, een gedegen marktanalyse kennen, een maatschappelijke legitimiteit hebben en vanuit bedrijfskundig oogpunt kloppen. Een 360 graden analyse wordt gemaakt van de belangen en behoeftes die spelen bij het project. Van initiatief tot en met exploitatie en demontage of hergebruik op dezelfde of een andere locatie. Op basis hiervan wordt een business plan geschreven waarin alle topics (proces, partners, concurrenten, marketing, communicatie, financiën, markt, etc) de revue passeren en samengevat worden in een ‘elevator pitch’ die klinkt als een klok.